VENDA

 

Gestionem la venda del seu immoble

⊂ Assignem un executiu comercial que l’assessori en tot el procés de la venda.

⊂ L’ aconsellem en la fixació del preu.

⊂ Realitzem la promoció i gestió publicitària a través dels principals portals immobiliaris, la nostra pàgina web, rètols, premsa.

⊂ Li transmetem periòdicament informació de les trucades, visites, negociacions.

⊂ Defensem els seus interessos com a propietari.

⊂ Busquem el mínim cost fiscal.

⊂ Redactem el contracte i li fem l’ assessorament jurídic necessari.