COMPRA

 

∝ Gestionem la compra

Tenim una manera clara i personalitzada en ajudar al client a l’hora de prendre aquesta important decisió.

Una vegada conegudes les necessitats i preferències del client:

∝ Busquem l’ immoble que més s’ ajusti.

∝ Li ensenyem aquells immobles que realment li interessin.

∝ El mantenim en tot moment informat durant el procés de compra.

∝ L’ ajudem a trobar el millor finançament que hi ha al mercat, assegurances i qualsevol altre producte o servei que necessiti.

∝ Busquem el mínim cost fiscal.

∝ L’ assessorem en tot el procés fins finalitzar la compra.