GESTIÓ DE LLOGUERS

∝ Gestionem el lloguer del seu immoble

Com a professionals de l’administració de finques el nostre objectiu és l’òptima gestió dels immobles i aconseguir un alt nivell de satisfacció per part del propietari.

Per aconseguir-ho posem a la seva disposició professionalitat, voluntat de servei, proximitat i transparència.

Els serveis que oferim en aquest àmbit són:

∝ Formalització de contractes

∝ Gestió de cobraments

∝ Reclamació de rendes no satisfetes

∝ Gestió de subministraments

∝ Pagaments i gestió de despeses

∝ Liquidació d’impostos

∝ Gestió de fiances

∝ Control d’incidències

∝ Liquidació de rendes al propietari

∝ Obres: de petites reformes a grans rehabilitacions.

∝ Tramitació de cèdules d’habitabilitat, certificats d’eficiència energètica…

∝ Assessorament en assegurances

∝ Assessorament jurídic i fiscal